เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

การประชุมแถลงข่าวงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

 "ศิษย์เก่าร่วมภาคี ทอดผ้าป่า 120 ปี ชัยชุมพล"......

04 กุมภาพันธ์ 2563   140 ครั้ง
Share :

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา2562......

01 กุมภาพันธ์ 2563   148 ครั้ง
Share :

๑๕ พ.ย. ๖๒ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม. ๑ ณ อาคารโคกหม้อ......

16 พฤษจิกายน 2562   275 ครั้ง
Share :

๑๓ พ.ศ. ๖๒ ตลาดนัดพอเพียง

 ผู้อำนวยการเปิดงานตลาดนักพอเพียง ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒......

13 พฤษจิกายน 2562   276 ครั้ง
Share :

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รับรางวัลพระราชทาน

 ประเภทสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑......

12 พฤษจิกายน 2562   210 ครั้ง
Share :

ร่วมงานบุญทอดกฐินวัดชัยชุมพล

 คณะผู้บริหารและครูร่วมกิจกรรมงานบุญทอดกฐิน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดชัยชุมพล......

06 พฤษจิกายน 2562   187 ครั้ง
Share :

รางวัลถานศึกษาพระราชทาน

 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งส่ง ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน......

23 กรกฎาคม 2562   212 ครั้ง
Share :

รับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านวังยวน

 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านวังยวน วันที่ 2 พฤษภาคม 2562......

05 พฤษภาคม 2562   677 ครั้ง
Share :

กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ

 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ สวนพฤษาสิรินทร......

05 พฤษภาคม 2562   538 ครั้ง
Share :