พิธีมอบรางวัลนักกีฬากรีฑา

พิธีมอบรางวัลนักกีฬากรีฑา

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.ปิ่นปิพัธ แก้วสนั่น

ด.ญ.ณัฏฐธิดา นิลพัฒน์

ด.ญ.เทพธิดา สุตะระ

ด.ญ.ศิรดา ผาสุข

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช.สิทธิกร สุชาติพงษ์

ด.ช.นรวีร์ สุขสวัสดิ์

ด.ช.ธีรวัฒน์ เจดีย์รัตน์

ด.ช.พีรพงศ์ ใจหาร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ด.ช.พริสร ไชยน้อย

ด.ช.พัทรกรณ์ นิมากรณ์

ด.ช.นิติรัฐ ศิลารัตน์

ด.ช.กฤษติน รัตนพันธ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

ในการแข่งขันวิ่งรายการ Park Run Thailand ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช