เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

อบรม e-GP

22 กุมภาพันธ์ 2563 4 ครั้ง

...

Share :
 

สอบทักษะอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์

22 กุมภาพันธ์ 2563 7 ครั้ง

...

Share :
 

22 กุมภาพันธ์ 2563 3 ครั้ง

...

Share :
 

กิจกรรมค่ายสวนน้ำ นักเรียน EP

22 กุมภาพันธ์ 2563 7 ครั้ง

...

Share :
 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.2

22 กุมภาพันธ์ 2563 1 ครั้ง

...

Share :
 

กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง

22 กุมภาพันธ์ 2563 2 ครั้ง

...

Share :