เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์

ฝ่ายบริหาร

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บุคลากรสนับสนุน