เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการ......

14 พ.ย 2561   15
Share :  

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันวางแผน......

16 พ.ย 2561   15
Share :  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2-2561

  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียน.....

8 ธ.ค.2561   15
Share :  

ประเมิน ร.ร พระราชทาน

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน.....

23 พ.ย.2561   15
Share :