เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

ติวเข้มนักเรียน ป.6

25 พฤษจิกายน 2563 67 ครั้ง

...

Share :
 

ดูงาน สาธิต จุฬา

25 พฤษจิกายน 2563 36 ครั้ง

...

Share :
 

ระบบดูแล และความปลอดภัยของนักเรียน

25 พฤษจิกายน 2563 49 ครั้ง

...

Share :
 

รับคณะศูนย์การเรียนรู้

25 พฤษจิกายน 2563 21 ครั้ง

...

Share :
 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายพัฒนาการศึกษา

25 พฤษจิกายน 2563 17 ครั้ง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง GTX ...

Share :