เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลเข้าร่วมโครงการจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

22 กรกฎาคม 2563 16 ครั้ง

ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงค่ายศรีนครินทรา ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช วันที่22 ก.ค. 63 ...

Share :
 

14 ก.ค. 63 โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

15 กรกฎาคม 2563 30 ครั้ง

ณ โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช เทศบาลเมืองกระบี่ จ. กระบี่ ...

Share :
 

13 ก.ค. 63 ยินดีต้อนรับด้วยควายินดียิ่ง นายศุภศักดิ์ รักเล่ง

14 กรกฎาคม 2563 22 ครั้ง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ...

Share :