เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

30 ตุลาคม 63 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร

04 พฤษจิกายน 2563 66 ครั้ง

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และกฏหมายในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...

Share :
 

ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563

29 ตุลาคม 2563 79 ครั้ง

...

Share :
 

วันปิยมหาราช

29 ตุลาคม 2563 76 ครั้ง

23 ตุลาคม 2563 ...

Share :