เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

06 สิงหาคม 2563 7 ครั้ง

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา English Program ...

Share :
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

06 สิงหาคม 2563 10 ครั้ง

โปรแกรม PจwerPoint และ โปรแกรม Photoshop 29-30 กรกฎาคม 2563 ...

Share :
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

06 สิงหาคม 2563 9 ครั้ง

โปรแกรม Paint 29 กรกฎาคม 2563 ...

Share :
 

อบรมการจัดทำการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา

06 สิงหาคม 2563 0 ครั้ง

23 กรกฏาคม 2563 ณ ห้อง GTX ...

Share :