26 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรม ICT ระดับจังหวัด เพื่อขออนุมัติ