รับรางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนปลอดขยะระดับประเทศ

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลพร้อมคณะ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school)ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนแวนซันเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร