การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2566

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

-ถ้วยชนะเลิศขบวนพาเหรด

-ถ้วยกองเชียร์ประเภทสวยงาม

-ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมนักกรีฑารุ่นอายุ 8 ปี -ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมนักกรีฑารุ่นอายุ 10 ปี -ถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมนักกรีฑารุ่นอายุ 12 ปี

และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 8x50เมตร บุคลากรในสังกัดเทศบาล ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อ ให้ทุกคนได้มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร และ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย