บันทึกเทปถวายพระพร ร.10

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ นำตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย NBT นครศรีธรรมราช