กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา มีกิจกรรม วางพานพุ่ม เปิดกรวยถวายพระพร อ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย