ทุ่งสง สวรรค์บนดินวิชาการ

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 "ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ" ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2565