ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 และ SMTP ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ออนไลน์ ระดับชั้น ป.1 และ SMTP ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ZOOM โดยมีนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง  นายศุภศักดิ์  รักเล่ง ผู้อำนวยการกองศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา นำโดยนายการุญ ปัญจะสุวรรณ์ และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล มาพูดคุยและพบปะกับผู้ปกครอง