เชิญเที่ยวงาน 123 ปี chaichumpol Open House 2023

????เชิญเที่ยวงาน 123 ปี chaichumpol Open House 2023

“เทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ รวมใจสู่สากล”

ในวัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 
ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 
พบกับ กิจกรรมการจัดนิทรรศการ 
- ผลงานสถานศึกษา 
- เสวนาสร้างแรงบันดาลใจจากศิษย์เก่าชัยชุมพล 
- การแสดงของนักเรียน 
- การแสดงชุดพิเศษจากเจ้าของผลงานเพลง “ชวนน้องล่องใต้”  ????สนุกกับตำนาน เวียนครกเมืองใต้ “ศรีนาโพธิ์” ????????????
- และมีรางวัลอีกมากมายจากกาชาดเพื่อการศึกษา 
☺️ แล้วพบกันนะคะ ????