โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรที่รับสมัคร

- หลักสูตรทั่วไป (NP) รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

- หลักสูตรสองภาษา (EP) รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึง 20 มกราคม 2566 (ในวันเวลาราชการ)