ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล