พิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า"ณ โรงยิมเนเซียม ทม.ทุ่งสง