งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า 120 ปี ชัยชุมพล

งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า 120 ปี ชัยชุมพล