คณะผู้บริหารและครู รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย