กิจกรรมนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1