ประชุมคณะกรรมการนิเทศการสอน

นายบุญถิ่น พันธ์ฤทธิ์ดำ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางพุทธชาติ ทองอ่อน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ประชุมคณะกรรมการนิเทศการสอน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกีรตินิตยาภิรมย์