รับสมัครแรลลี่ชัยชุมพลครั้งที่ 3

ขอเชิญร่วมกิจกรรม "แรลลี่ ชัยชุมพล ครั้งที่ 3 "
วันที่ 12 พ.ค. 2562 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5 พ.ค. 62 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 075-411368 คุณอุไรวรรณ กรุงแก้ว หรือ 080-3811429 คุณธิดารัตน์ พลายชุม