ขอเชิญร่วมกิจกรรม "แรลลี่ ชัยชุมพล ครั้งที่ 3 "

วันที่ 12 พ.ค. 2562 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 5 พ.ค. 62 

  1.  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

075-411368 (คุณอุไรวรรณ กรุงแก้ว )

080-3811429 (คุณธิดารัตน์ พลายชุม)