จำหน่ายเสื้อแรลลี่

จำหน่ายเสื้อแรลลี่ชัยชุมพลครั้งที่ 3 เพื่อการกุศล ราคา 250 บาท ติดต่อซื้อได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกวันจันทร์  - ศุกร์