กิจกรรมไหว้ครู/เลือกตั้งสภานักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดกิจกรรม ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ได้รับเกียรติจาก นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์ รองนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เป็นประธานในพิธี และคุณครูสุคนธ์ รัตนพันธุ์ อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลให้โอวาทในนามตัวแทนครู มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ที่มีคุณสมบัติ เรียนดี ประพฤติดี ขาดแคลน ช่วงบ่ายมีกิจกรรมส่งเสริมวินัย และประชาธิปไตย เลือกตั้งสภานักเรียน