ได้รับรางวัล “ครูดีนครศรีธรรมราช” ประจำปี พ.ศ.2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายการุญ ปัญจสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้รับรางวัล “ครูดีนครศรีธรรมราช” ประจำปี พ.ศ.2565 เนื่องในวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ 2566 จังหวัดนครศรีธรรมราช