พิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร.10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช