พิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565