กิจกรรมวันเข้าพรรษา

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา และนำเทียนพรรษาถวาย ณ วัดชัยชุมพล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565