รับรางวัลชมเชยระดับประเทศโครงการ รร.ปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2564

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายการุญ  ปัญจะสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล รับถ้วยรางวัลชมเชย ระดับประเทศ และรับโล่รางวัลเข้ารอบที่ ๑ ระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2564  ณ ห้องไฮเดรนเยียร์ ๒ - ๓ อาคารแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร