นักเรียนชั้น ป.6 รับวัคซีนป้องกันโรค Covid เข็มที่ 2