รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล เริ่มเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ตั้งแต่ 21/06/64

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เริ่มเรียนออนไลน์ (ระบบสอนสดผ่าน zoom meeting ควบคู่กับ Google classroom) สำหรับนักเรียนหลักสูตรทั้วไป(NP) ทุกสายชั้น ทุกห้องเรียน

เริ่มเรียนออนไลน์ระบบสอนสดได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป