ศึกษานิเทศน์ เทศบาลเมืองทุ่งสง เยี่ยมสนามสอบปลายภาค