ค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 17 มีนาคม 2564