Untitled Document
  สถิติ      นักเรียน  1642  คน   ชาย 792 คน    หญิง 850 คน      บุคลากร 78 คน
 

Untitled Document
 หน้าหลัก
 ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2553-2556
 ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 กิจกรรมของบุคลากร
 กิจกรรมวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน
 ประมวลภาพกิจกรรมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 วิทยุออนไลน์
 ประชาสัมพันธ์
 ประมวลรูปภาพกิจกรรม
 ลงทะเบียนศิษย์เก่า
 รายชื่อศิษย์เก่าทั้งหมด
 กระดานสนทนา
 ผู้ดูแลระบบ

Untitled Document
ฝ่ายบริหาร
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
บุคลากรสายสนับสนุน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวั...
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโล...


 กิจกรรมอบรมนักเรียนแ...
 บันทึกเทปถวายพระพร ...
 ประชุมผู้ปกครองนักเร...
 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสต...
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2...
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเ...
 กิจกรรมไหว้ครูปีการศ...
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ...
 อบรมแนวทางการส่งการป...

สมาชิกคนล่าสุด


นางเกษร จินาวงศ์
โรงเรียนวัดนิคมประทีป | more
เข้าสู่ระบบ
user
pass


จำนวนคนเข้าวันนี้ :18
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :200
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :346218
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:30284
เริ่มนับ 1 ส.ค. 2555
 


 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล กองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง
เลขที่ 193 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

วิสัยทัศน์
“ สถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม”

พันธกิจ
1. จัดหาและพัฒนาคุณภาพของปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพครู
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนและอาคารสถานที่
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของผู้ปกครอง
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีระบบ
8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น

Untitled Document
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ รับสอน เด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่
Untitled Document
.
ฟังวิทยุออนไลน์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

เว็บลิงค์
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ฟังเพลงออนไลน์
ค้นหาข้อมูล
วิธีลดความอ้วน
อาหารไทย
ดูหนังออนไลน์
ครูบ้านนอก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
การดูแลสุขภาพ
ดูดวงประจำวัน
การุญ ปัญจะสุวรรณ์
 
 
Untitled Document

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-411-368