ขอเชิญร่วมงาน ชัยชุมพลวิชาการ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลขอเชิญร่วมกิจกรรม ชัยชุมพลวิชาการ "เดินตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง" ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ภายในงานพบกับ - นิทรรศการวิชาการ - การประกวดร้องเพลง และการแสดงของนักเรียน - การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากครัวเรือนของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน - นาวากาชาด และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย