ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2-2561

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการศึกษา และให้ผู้ปกครองได้พบกับครูประจำชั้นของนักเรียน