ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันวางแผนและหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ณ ห้องประชุม GTX