ต้อนรับคณะอาจารย์จาก รร.สาธิตจุฬาฯ ให้คำปรึกษาในการพัฒนาการศึกษา