สัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสื่อสารข้อมูลตู้ Kiosk

นายกและผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพลร่วมสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสื่อสารข้อมูลตู้ kiosk พร้อมรับเกียรติบัตรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัล และประสานงานบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น เรื่องการจัดการบำบัดน้ำเสีย