เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

1,659 คน

นักเรียนทั้งหมด

783 คน

ชาย

876 คน

หญิง

93 คน

บุคลากรทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการ......

14 พ.ย 2561   15
Share :  

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันวางแผน......

16 พ.ย 2561   15
Share :  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2-2561

  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียน.....

8 ธ.ค.2561   15
Share :  

ประเมิน ร.ร พระราชทาน

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน.....

23 พ.ย.2561   15
Share :  

ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

25 ก.พ. 2562 10

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (หลักสูตรทั่วไป) ...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ป. 1

21 ก.พ. 2562 10

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ป. 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ...

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน

21 ก.พ. 2562 10

กำหนดการรายงานตัวนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1...

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561
1
Zero Waste School
2
ผ่านระดับดีเยี่ยม
3
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ย)

ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 50.50 40.61 44.60 35.84
จังหวัด 48.70 38.62 39.94 34.82
สังกัด 44.47 34.28 37.35 34.82
ประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.84

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561

16 ก.ค. 2561 10

กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา 2561...

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

16 ก.ค. 2561 30

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติ...

กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อม

16 ก.ค. 2561 45

กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำสิ่งแวดล้อม...

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2561

16 ก.ค. 2561 25

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 2561...