เวลาทำการ เวลา:วันจันทร์ - วันศุกร์: 08.00 น. - 16.30 น.

ที่อยู่ ติดต่อ:193 ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

1,178 คน

นักเรียนทั้งหมด

553 คน

ชาย

625 คน

หญิง

93 คน

บุคลากรทั้งหมด

ชนะเลิศ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา

 ......

27 กันยายน 2566   1714 ครั้ง
Share :
 

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงพรปวีณ์ ตุไตลา

 ได้รับรางวัลเหรียญเงินรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาการสอบแข่งขันทางวิชาการ ......

15 มีนาคม 2566   1748 ครั้ง
Share :
 

พิธีมอบเหรียญรางวัล

 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภราภัชฌา ด้วงสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง......

23 มกราคม 2566   1704 ครั้ง
Share :
 

พิธีมอบเหรียญรางวัล

 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ เมืองลิกอร์เกมส์ 2022 ครั้งที่ 4 รุ่นอายุ 11-12 ปี ......

23 มกราคม 2566   1730 ครั้ง
Share :
 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2566
1
Moral Development School
2
รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
3
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2565
1
Zero Waste School
2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
3
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2565
1
Moral Development School
2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564
1
Zero Waste School
2
รางวัลชมเชย ระดับประเทศ
3
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
1
ระดับ ประถมศึกษา
2
ขนาด ใหญ๋
3
วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

การคัดเลือกสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (Best Practices) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
1
รางวัลระดับดีเยี่ยม
2
ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่
3
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2561
1
Zero Waste School
2
ผ่านระดับดีเยี่ยม
3
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เข้าร่วมโครงการ การป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ได้รับรางวัล
1
สถานศึกษาดีเด่น
2
ด้านการป้องกันเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
3
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566(คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 65.15 35.58 48.64 42.20
จังหวัด 57 29.80 41.50 36.70
สังกัด 53.18 26.86 38.87 36.49
ประเทศ 53.89 28.08 39.34 37.62

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565(คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 59.82 34.93 50.51 42.33
จังหวัด 57 29.80 41.50 36.70
สังกัด 53.18 26.86 38.87 36.49
ประเทศ 53.89 28.08 39.34 37.62

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564(คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 56.93 45.71 47.15 36
จังหวัด 54.99 42.12 42.61 33.12
สังกัด 50.96 36.58 39.44 31.84
ประเทศ 52.98 40.47 41.22 34.59

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 50.50 40.61 44.60 35.84
จังหวัด 48.70 38.62 39.94 34.82
สังกัด 44.47 34.28 37.35 34.82
ประเทศ 46.58 37.12 39.12 36.84

 

 

 

 

 

 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 (คะแนนเฉลี่ย)

 
ระดับ ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ
โรงเรียน 60.76 43.64 44.12 39.72
จังหวัด 58.32 39.15 41.10 38.26
สังกัด 53.79 34.35 38.11 36.51
ประเทศ 55.90 37.50 39.93 39.24

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประมวลภาพกิจกรรม

อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

25 มิถุนายน 2567 330 ครั้ง

...

Share :
 

บันทึกเทปถวายพระพร ร.10

25 มิถุนายน 2567 164 ครั้ง

...

Share :