Untitled Document
  สถิติ      นักเรียน  1642  คน   ชาย 792 คน    หญิง 850 คน      บุคลากร 78 คน
 

Untitled Document
 หน้าหลัก
 ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2553-2556
 ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 กิจกรรมของบุคลากร
 กิจกรรมวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน
 ประมวลภาพกิจกรรมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 วิทยุออนไลน์
 ประชาสัมพันธ์
 ประมวลรูปภาพกิจกรรม
 ลงทะเบียนศิษย์เก่า
 รายชื่อศิษย์เก่าทั้งหมด
 กระดานสนทนา
 ผู้ดูแลระบบ

Untitled Document
ฝ่ายบริหาร
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
บุคลากรสายสนับสนุน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวั...
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโล...


 กิจกรรมอบรมนักเรียนแ...
 บันทึกเทปถวายพระพร ...
 ประชุมผู้ปกครองนักเร...
 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสต...
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2...
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเ...
 กิจกรรมไหว้ครูปีการศ...
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ...
 อบรมแนวทางการส่งการป...

สมาชิกคนล่าสุด


นางเกษร จินาวงศ์
โรงเรียนวัดนิคมประทีป | more
เข้าสู่ระบบ
user
pass


จำนวนคนเข้าวันนี้ :19
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :200
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :346219
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:30284
เริ่มนับ 1 ส.ค. 2555
 

กิจกรรมของบุคลากร
 

  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านทักษะ ด้านเทคโนโลยี โดยโรงเรียนจะจัดให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเอง ด้วยการไปศึกษาดูงาน ซึ่งได้แก่ การศึกษาดูงานภาคเหนือ , การศึกษาดูงานวันวิชาการที่อิมเพ็ค เมืองทองธานี , การศึกษาดูงานการประกันคุณภาพที่โรงเรียนสตรีทุ่งสง , การศึกษาดูงานประเทศลาว

  * การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรอง ทำนองไทย 4 ภาค" ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตัวแทนครูโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย นางวาสนา สุขสวัสดิ์ นางสิริวรรณ  ยอแสงรัตน์

  * การฝึกอบรมพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นสูง ATC สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติอนุมัติให้  ว่าที่ร้อยโทสุเวศ  กลับศรี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มาเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์    ท่อน ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือของโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

 
Untitled Document
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ รับสอน เด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่
Untitled Document
.
ฟังวิทยุออนไลน์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน

เว็บลิงค์
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ฟังเพลงออนไลน์
ค้นหาข้อมูล
วิธีลดความอ้วน
อาหารไทย
ดูหนังออนไลน์
ครูบ้านนอก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
การดูแลสุขภาพ
ดูดวงประจำวัน
การุญ ปัญจะสุวรรณ์
 
 
Untitled Document

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-411-368