Untitled Document
  สถิติ      นักเรียน  1603  คน   ชาย 774 คน    หญิง 829 คน      บุคลากร 65 คน
 

Untitled Document
 หน้าหลัก
 ข้อมูลทั่วไป
 โครงสร้างการบริหาร
 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2553-2556
 ผลงานที่ภาคภูมิใจ
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 กิจกรรมของบุคลากร
 กิจกรรมวิทยุเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน
 ประมวลภาพกิจกรรมโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 ประชาสัมพันธ์
 ประมวลรูปภาพกิจกรรม
 ลงทะเบียนศิษย์เก่า
 รายชื่อศิษย์เก่าทั้งหมด
 กระดานสนทนา
 ผู้ดูแลระบบ

Untitled Document
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บุคลากรสนับสนุน
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรร...
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ...
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโล...
ผู้บริหาร


 โครงการส่งเสริมคุณธร...
 โครงการส่งเสริมคุณธร...
 ชัยชุมพลวิชาการ
 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศ...
 คณะกรรมการนิเทศ ติดต...
 โครงการพัฒนาเครือข่า...
 โครงการอบรมพัฒนาการจ...
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาต...
 อบรมเชิงปฏิบัติการด้...

สมาชิกคนล่าสุด
เข้าสู่ระบบ
user
pass


จำนวนคนเข้าวันนี้ :84
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :88
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :168598
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:17992
เริ่มนับ 1 ส.ค. 2555
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
Untitled Document

คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ ผู้กำกับสร้างข้อตกลงแก่ลูกเสือ - เนตรนารี ก่อนการลอดซุ้มเสือ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ ผู้กำกับร้องเพลงเชียร์ลูกเสือในการลอดซุ้ม
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ ผู้กำกับประแป้งให้กับลูกเสือ - เนตรนารี เป็นการต้อนรับ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ พิธีการเปิดประชุมรอบเสาธง
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ ประธานจุดธูปเทียน
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ พิธีถวายราชสดุดีแก่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ ประธานให้โอวาทและกล่าวเปิดการเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือ - เนตรนารี
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ การเรียนในฐานต่างๆ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ ประธานกล่าวเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ นักแสดงชุดซูลู
คลิกเพื่อดูรูปขนาดใหญ่ ผู้รำแห่พวงมาลัย

หน้า 1 2
 
Untitled Document
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ รับสอน เด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่ Untitled Document

เว็บลิงค์
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ฟังเพลงออนไลน์
ค้นหาข้อมูล
วิธีลดความอ้วน
อาหารไทย
ดูหนังออนไลน์
ครูบ้านนอก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
การดูแลสุขภาพ
ดูดวงประจำวัน
การุญ ปัญจะสุวรรณ์
 
 
Untitled Document

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-411-368